Banner

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Ön személyes adatainak védelme és biztonsága számunkra kiemelten fontos. Az Ön személyes adatait mindig bizalmasan és a törvényi adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük. Ezúton értesítjük arról, hogy a látogatása során milyen jellegű adatokat gyűjtünk, ez milyen célból történik, és milyen hosszan őrizzük meg az ilyen adatokat. Adatvédelmi biztosunk ellenőrizte és jóváhagyta ezt a weboldalt az adatvédelmi előírások betartásának tekintetében. Amennyiben kérdései lennének az adatvédelemre vonatkozóan, akkor forduljon hozzánk a következő címen:

Felelős szerv

Germering város adatvédelmi biztosa, Rathausplatz 1

82110 Germering

Telefon: 089 89419-305

e-mail: datenschutz@germering.bayern.de

Személyes adatok

Internetes kínálatunk használata alapvetően az Ön személyes adatainak megadása nélkül is lehetséges.

Személyes adatoknak az Ön személyazonosságára vonatkozó információk minősülnek. Ide tartoznak például az olyan adatok, mint a név, cím, telefonszám és e-mail cím. Internetes oldalunk használatához Önnek nem szükséges megadnia személyes adatokat. Bizonyos esetekben azonban szükségünk van az Ön nevére és címére, valamint további adatokra a kívánt szolgáltatások teljesítése, valamint egyéni kérdések megválaszolása érdekében.

Ezen túlmenően csak az Ön által önkéntesen rendelkezésre bocsátott adatait, illetve adott esetben olyan adatokat tárolunk és dolgozunk fel, amelyeket internetes oldalaink látogatása során automatikusan rögzítünk (lásd még „Az automatizált adatrögzítés és tárolás” c. rész alatt).

A személyes adatokra vonatkozó jogok

Kérésére bármikor ingyenesen tájékoztatást adunk az Ön személyéről tárolt adatokról, a helytelen adatokat pedig kijavíttathatja (az adatvédelmi alaprendelet 15. és 16. cikke). Szükség esetén írjon Germering adatvédelmi biztosának (z.Hd. Datenschutzbeauftragter) a Rathausplatz 1, 82110 Germering címre, illetve küldjön e-mailt a datenschutz@germering-bayern.de címre.

Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását az Ön személyes adatainak rögzítésére, feldolgozására és használatára vonatkozóan.

A törvényes feltételek teljesülése esetén Ön ezenkívül követelheti a tárolt adatok zárolását vagy törlését (az adatvédelmi alaprendelet 17. és 18. cikke)

Az adatvédelmi alaprendelet 21. cikke szerint Ön ezen túlmutatóan kifogást tehet a személyes adatok nyilvános feladatok teljesítése keretében történő feldolgozásával szemben, és leállíttathatja az Ön személyes adatainak feldolgozását. A feldolgozást az adatvédelmi alaprendelet 21. cikke értelmében leállítják, hacsak a feldolgozó szerv nem bizonyítja, hogy a feldolgozást kényszerítő erejű jogos okok teszik szükségessé.

A személyes adatok rögzítéséhez, felhasználásához és feldolgozásához adott hozzájárulás (beleegyezés)

Törvényi kötelezettségeken kívül csak az Ön hozzájárulásával (és annak keretében) lehetséges a személyes adatok gyűjtése, felhasználása vagy feldolgozása. Ennek biztosítás érdekében az internetes kínálatunk használata során különböző helyeken felkérhetjük arra, hogy elfogadja adatvédelmi rendelkezéseinket, illetve az Ön adatainak meghatározott célból (pl. kapcsolatfelvétel kapcsolattartási űrlappal) történő feldolgozását. A hozzájárulás megtagadásából vagy visszavonásából Önnek nem származhat hátránya. A visszavonást csak a jövőre vonatkozó hatállyal lehet kinyilvánítani.

Hozzájárulás kiskorúak által

A 18 év alatti személyek nem továbbíthatnak számunkra személyes adatokat nevelésére jogosult személy hozzájárulása nélkül. Az adatvédelmi alaprendelet 8. cikke értelmében a 16 éven aluli gyermekek csak nevelésére jogosult személy hozzájárulásával adhatnak ilyen hozzájárulást.

Nem kerül sor kiskorúak személyes adatainak tudatos rögzítésére és feldolgozására.

Adatbiztonság

Műszaki és szervezeti intézkedéseket alkalmazunk az ön adataihoz való jogosulatlan hozzáférés és manipuláció, az továbbításának, elvesztésének vagy megsemmisülésének megakadályozása céljából.

Biztonsági eljárásainkat rendszeresen ellenőrizzük, és a műszaki fejlettség szintjének megfelelően módosítjuk. A számunkra és az általunk küldött adatokat alkalmas titkosítási eljárásokkal védünk a küldésük során és után.

A személyes adatok közzététele és továbbítása

Minden személyes adat kizárólag az Ön kifejezett hozzájárulásával vagy törvényi kötelezettség miatt kerül továbbításra, és csak az adatvédelmi nyilatkozatunkban ismertetett célokra kerülnek felhasználásra.

Adatgyűjtés, adatfelhasználás és feldolgozás

Elektronikus adatgyűjtés az internetes kínálat keretén belül

Amennyiben internetes kínálatunk keretén belül személyes adatokat kell megadnia, akkor az ilyen adatok internetes átvitele során SSL titkosítást alkalmazunk az Ön adatainak jogosulatlan személyek általi hozzáférés elleni védelme érdekében.

Elektronikus levelezés (e-mail)

Amikor Ön e-mailt küld nekünk, akkor e-mail címét csak az Önnel folytatott levelezésre használjuk. Lehetséges, hogy a titkosítatlanul, e-mailben küldött információkat harmadik felek olvashatják el a küldés során. Rendszerint az Ön személyazonosságát sem tudjuk ellenőrizni, és nem tudjuk, hogy kit takar egy e-mail cím, a jogbiztos kommunikáció így nem szavatolható az egyszerű e-mailen keresztül. Emellett úgynevezett levélszemét-szűrőket alkalmazunk a kéretlen reklám ellen. Ritka esetekben ezek a szűrők a normális e-maileket is automatikusan hibásan kéretlen reklámként sorolhatják be és törölhetik azokat. A kártékony programokat (vírusokat) tartalmazó e-maileket minden esetben automatikusan törlünk.

Kapcsolattartási űrlapok

Kapcsolattartási űrlap kitöltése esetén az adatokat SSL-csatlakozással (https://) titkosítjuk és a TMG 13. § 7. bekezdése szerint védjük.

A felhasználás során továbbá felkérjük Önt, hogy az űrlapon található jelölőnégyzet bejelölésével fogadja el adatvédelmi irányelveinket. Csak az Ön hozzájárulása után kerül sor kérelmének elküldésére. Az Ön számunkra elküldött adatainak tárolására kizárólag kérésének feldolgozása céljából kerül sor, felhasználásuk csak az Ön ügyének feldolgozása érdekében történik, az ügy elintézését követően pedig törlésre kerülnek, hacsak nem állnak a törlés útjába törvényi megőrzési/dokumentációs kötelezettségek.

Az automatikus adatrögzítésre és tárolásra vonatkozó adatok

Naplózás

A jelen vagy más weboldalak megnyitása során az Ön webböngészője automatikusan adatokat továbbít webszerverünkre.

Egy folyamatban lévő kapcsolat során a következő adatok naplózására kerül sor:

A lekérdezés dátuma és időpontja

A lekérdezett fájl neve

Az az oldal, ahonnan a fájlt lekérdezték

Hozzáférési állapot (fájl átvitele, fájl nem található stb.)

A felhasznált webböngésző és operációs rendszer

Az átvitt adatmennyiség

A továbbított IP-címet anonim módon statisztikai célokra használjuk, tartományszinten rövidített formában, amely nem tartalmaz személyre vonatkozó adatokat, naplózása úgy történik, hogy nem lehetséges Önre vonatkozóan következtetést levonni.

A kapcsolat végét követően az adatok az IP-cím rövidítésével, tartományszinten kerülnek titkosításra, így továbbá nem lehetséges az egyes felhasználókra való következtetés.

Sütik

Weboldalaink meglátogatása során úgynevezett munkamenet sütik (kisméretű fájlok) kerülnek elmentésre az Ön merevlemezére. Ezek csak a weboldal Ön általi látogatása számára érvényesek, és kizárólag arra szolgálnak, hogy azonosítsuk és feljogosítsuk Önt weboldalunk meglátogatása során. Önnek joga és lehetősége van a sütik elutasítására. A sütik jóváhagyását Ön bármikor, önállóan és a jövőre néző hatállyal visszavonhatja. Internetes kínálatunk természetesen ebben az esetben is maradéktalanul rendelkezésére áll.

A legtöbb böngésző beállítása olyan, hogy elfogadják a sütik alkalmazását, ezt a funkciót azonban a webböngészőjének beállításával Ön az aktuális munkamenetre vagy akár tartósan is kikapcsolhatja. A weboldal megtekintésének befejezését követően ezek a sütik automatikusan törlődnek az Ön merevlemezéről.

Külső szolgáltató bevonása egy weboldal megvalósítása / üzemeltetése során

Adatok gyűjtése

Weboldalaink látogatóiról semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk. Szolgáltatónk egy adatfeldolgozási megbízás keretében az alkalmazott hozzáférési protokolltól függően a következő adatokat tárolja el az Ön látogatásáról:

A lekérdezés dátuma és időpontja,

a lekérdezést végző számítógép által kívánt hozzáférési mód / funkció,

a lekérdezést végző számítógép által továbbított bemeneti értékek (fájlnév,...),

a webszerver hozzáférési állapota (fájl átvitele, fájl nem található, parancs nincs végrehajtva stb.),

valamint a lekérdezett fájl neve.

Nem kerül tárolásra a lekérdezést küldő számítógép IP-címe. A szolgáltató csak a tartománynévre vonatkozó látogatók számára irányuló összevont információkat közöl velünk.

Külső hivatkozásokra vonatkozó jogi nyilatkozat

A külső hivatkozások új ablakban nyílnak meg. Ezzel a megnyitási és hivatkozási módszerrel kerüljük el az ilyen „idegen információk” rövid ideig tartó átmeneti tárolását, hogy ne viseljünk felelősséget az ilyen idegen tartalmak adatvédelméért. A külső hivatkozásokkal kizárólag az ilyen tartalmak felhasználásához kínálunk hozzáférést (TMG 8. §): Nem vállalunk felelősséget az ilyen tartalmakért, ugyanis nem mi kezdeményeztük az információk továbbítását, és nem mi választottuk ki vagy módosítottuk a továbbított információk címzettjeit, illetve a továbbított információkat.

Ezért kérjük, informálódjon a külső szolgáltatók weboldalain az ott elérhető adatvédelmi nyilatkozatokról is.

Az adatvédelmi nyilatkozat módosításai

Fenntartjuk magunknak a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására, hogy azt a megváltozott jogszabályi keretekhez és műszaki szabványokhoz igazíthassuk. Kérjük felhasználóinkat, hogy rendszeresen tájékozódjanak az adatvédelmi nyilatkozatról. A jelen adatvédelmi nyilatkozat verziója: 2018. 05. 10.

Amennyiben kérdései lennének adatvédelmi intézkedéseinkre vagy az Ön személyes adatainak feldolgozására vonatkozóan, akkor forduljon közvetlenül adatvédelmi biztosunkhoz (datenschutz@germering.bayern.de). Adatvédelmi biztosunk tájékoztatáskérés, javaslatok vagy panaszok esetén is rendelkezésére áll kapcsolattartóként.

VOILA_REP_ID=C1258049:0036AC6A